Marktorell, empresa responsable

La nostra voluntat de ser una empresa responsable neix amb la nostra pròpia agència a Martorell. Sens dubte, la nostra voluntat amb aquest manual ètic és marcar de manera transparent una guia de responsabilitat de la nostra empresa cap a la societat i el planeta.

Un manual ètic per a una empresa responsable

Com el nostre eslògan marca, volem ser una Agència de Màrqueting i Comunicació Responsable. Des de la nostra posada en marxa com a agència a Martorell, hem tingut clar que havíem de realitzar un manual ètic. El món en el qual vivim ha canviat moltíssim en els últims anys i les empreses amb ell.

Sens dubte ara sembla que està de moda això de l’ecologia o la responsabilitat social corporativa. Però més enllà que algunes persones puguin pensar que això és una moda passatgera o que únicament fem això de cara a la galeria, realment ho fem per convenciment pur.

A més, la responsabilitat empresarial de la qual parlem, no es queda únicament en la part de l’ecologia. Encara que és realment important salvaguardar el medi ambient, no podem quedar-nos aquí. La veritable responsabilitat de la nostra empresa ha de ser un viatge d’anada i tornada. Per això ens centrem en la responsabilitat amb la societat, amb les persones, amb els nostres clients, el nostre equip, el medi ambient i amb el nostre propi ofici i la manera de fer les coses.

empresa ètica Martorell
empresa responsable ca

Sí, no som perfectes però considerem que tot el que puguem fer en la línia de l’ètica i la responsabilitat sempre serà poc. Marktorell pot aportar molt i a poc a poc volem involucrar-nos més amb el medi ambient i la responsabilitat amb la societat. Però tot ha de començar per alguna cosa.

Per això, des de la nostra obertura física hem apostat per crear una oficina eficient energèticament, per exemple. O hem decidit utilitzar papers reciclats tant per a la impressió de documents com per a l’ús en higiene personal. Però aquest és només el principi.

Si has arribat fins a aquesta pàgina de la nostra web corporativa serà perquè t’haurà cridat l’atenció que ens declarem com a agència o empresa responsable. No és així? Doncs bé, a continuació detallem una sèrie de punts que defineixen el nostre manual ètic i de responsabilitat social corporativa.

Manual d’empresa responsable i ètic de Marktorell

Aquest no és un manual reglat, ni certificat. Segurament no serà el millor, però és el que hem decidit dur a terme. I, com diem, esperem anar ampliant les mesures que prenem per a fer d’aquest món, un món més ètic.

Medi ambient

Haurem de respectar el medi ambient utilitzant els mitjans que siguin necessaris per a reduir l’impacte de la nostra activitat. Per a això, utilitzarem il·luminació led de baix consum i farem un ús responsable de l’aigua i de l’energia elèctrica. També emplearem els mètodes més eficients per a reduir el nostre impacte mediambiental en els nostres desaprofitaments i en els nostres desplaçaments. I a més, reciclarem envasos, paper, escombraries orgàniques i altres. A vegades organitzarem esdeveniments puntuals per a desenvolupar activitats solidàries amb el medi ambient amb el nostre equip, els nostres clients i si és possible, amb persones voluntàries de Martorell.

La nostra ciutat

El nostre propi nom ho indica, som una agència de màrqueting de Martorell i hem de ser responsables també amb la nostra ciutat i els nostres conciutadans. Per aquest motiu, donarem prioritats i/o avantatges als clients de Martorell per a ajudar a desenvolupar el teixit empresarial de la nostra ciutat. A més, també intentarem ser responsables amb els martorellencs, amb la nostra activitat diària tant passiva com activament. D’aquesta manera, a més de tractar de no ser molèstia per als nostres veïns, també tractarem de promoure entre ells accions que beneficiïn al conjunt del municipi. A més, quan realitzem contractacions de personal, intentarem prioritzar l’elecció de professionals de la nostra ciutat.

Les persones

Les persones són el centre de la societat, la part dins del tot. Per aquest motiu, a Marktorell sempre tractarem de fer un treball en solidaritat amb l’individu. Les accions de màrqueting que desenvolupem mai hauran de portar a l’engany als clients potencials dels nostres clients. Per aquest motiu, per exemple, no desenvoluparem estratègies de màrqueting per a clients amb sistemes de vendes i creixement piramidal. Tampoc desenvoluparem accions per a potenciar el consum de productes o l’ús de serveis que considerem fraudulents o d’ínfima qualitat.

Societat

La nostra activitat està molt enfocada a la venda ja sigui de productes o de serveis. Però com a empresa haurem de repercutir positivament en la societat intentant gestionar comptes de clients que també siguin responsables en aquest àmbit. Tant l’equip com l’empresa, promourem els valors positius i de progrés necessaris per a una societat més justa i ètica. Així mateix, intentarem influir en els nostres clients i mitjançant el nostre treball diari, en les bones pràctiques empresarials dins de la societat.

L'oficina

La nostra oficina ha de ser un lloc responsable, amb el medi ambient, amb la societat, amb les persones i amb els nostres clients. Per això, reduirem al màxim possible el nostre impacte en el medi ambient fent un ús responsable dels recursos energètics, de l’aigua i dels productes de consum. A més, serem responsables amb l’entorn de la nostra oficina, promovent l’ètica entre els nostres veïns. Així mateix, intentarem promoure accions que beneficiïn al nostre veïnat i l’entorn de la nostra oficina.

Els nostres clients

L’elecció dels nostres clients no pot ser casual. Els nostres valors ens impediran treballar per a empreses que no siguin respectuoses amb el medi ambient o amb la societat. Per això, a Marktorell abans de presentar un projecte a qualsevol client, avaluarem l’impacte que pugui suposar ajudar aquest client a desenvolupar la seva marca, vendre el seu producte o guanyar visibilitat online. Donarem prioritat a projectes d’empreses que compleixin amb uns mínims d’ètica i responsabilitat social.